श्री पुर्वी कमाण्डअस्पताल,ईटहरी क्लिनिकल-स्वास्थ्य सेवाहरूको दैनिक तालिका –२०७९ श्रावणबाट

नं.

विभाग

समय

आईबार

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

बिहिबार

शुक्रबार

१.

INTERNAL MEDICINE

(इन्टर्नल मेडिसिन विभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

२.

GENERAL SURGERY

(सर्जरी विभाग)

१२००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

 

-

-

-

OT

-

-

३.

MINOR OT/PROCEDURES (माइनर ओ.टि. तथा प्रोसिजरहरु)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

४.

ORTHOPAEDICS

(हाडजोर्नी र नशा विभाग)

१२००-१६००

OPD

-

OPD

-

OPD

-

-

-

-

-

-

OT

५.

OBTETRICS & GYNAECOLOGY

(स्त्रीरोग विभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OT

-

-

-

-

-

६.

DERMATOLOGY

(छालारोग विभाग)

०९००-१६००

-

OPD

-

-

OPD

-

७.

ENT

(नाक, कान घाँटी)

१२००-१६००

-

-

-

OPD

-

OPD

८.

PAEDIATRICS

(बालरोग विभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

९.

DENTAL

(दाँतरोग विभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

१०.

RADIOLOGY

(एक्सरे र USG विभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

०७००-१०००

USG

USG

USG

USG

USG

-

११.

GOPD

(जनरल ओपिडी बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

१२.

PAIN CLINIC (पेन क्लिनिक)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

नोट; सबै आपतकालीन सेवाहरू सातै दिन चौबिसै घण्टा उपलब्ध (२४/) हुनेछ साथै डेलीवेज बेसिसमा आउने चिकित्सकहरुको हकमा समयतालिका परिवर्तन हुनसक्ने भएको हुंदा,यदि उक्त समयतालिका परिवर्तन भएमापरिपत्रद्वारा (कमाण्ड, ईपिसेन्टरर गेटको सूचनापाटी) हिताधिकारीहरुलाई अग्रिम जानकारी गराईनेछ।