श्रीपश्‍चिम कमाण्ड अस्पताल,नेपालगंज क्लिनिकल-स्वास्थ्य सेवाहरूको दैनिक तालिका-२०७९ श्रावणबाट

नं.

विभाग

समय

आईतवार

सोमवार

मंगलबार

बुधबार

बिहीबार

शुक्रवार

१.

INTERNAL MEDICINE

(इन्टर्नल मेडिसिन बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

२.

GENERAL SURGERY

(सर्जरी बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OT

OT

३.

ORTHOPAEDICS

(हाडजोर्नी र नशा बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

४.

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

(स्त्रीरोग बिभाग)

११००-१५००

-

-

-

OPD

-

-

५.

ENT

(नाक कान र घाटिरोग बिभाग)

११००-१५००

-

-

OPD

-

-

-

६.

DERMATOLOGY

(छालारोग बिभाग)

११००-१५००

-

-

-

-

OPD

-

७.

DENTAL

(दांतरोग बिभाग)

०९००-१६००

OPD and Procedures

OPD and Procedures

OPD and Procedures

OPD and Procedures

OPD and Procedures

OPD and Procedures

८.

GOPD

(जनरल ओपिडी बिभाग)

०९००-१६००

OPD/BMI

OPD/BMI

OPD/BMI

OPD/BMI

OPD/BMI

OPD/BMI

९.

PHYSIOTHERAPY (फिजियोथेरापी)

०९००-१६००

Services

Services

Services

Services

Services

Services

१०.

RADIOLOGY

(एक्सरे भिडिओ एक्सरे बिभाग)

०९००-१६००

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

११.

PATHOLOGY

(प्यथोलोजि बिभाग)

०९००-१६००

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

नोट; सबै आपतकालीन सेवाहरू सातै दिन चौबिसै घण्टा उपलब्ध (२४/) हुनेछ । साथै डेलीवेज बेसिसमा आउने चिकित्सकहरुको हकमा समयतालिका परिवर्तन हुनसक्ने भएको हुंदा,यदि उक्त समयतालिका परिवर्तन भएमापरिपत्रद्वारा (कमाण्ड, ईपिसेन्टर गेटको सूचनापाटी) हिताधिकारीहरुलाई अग्रिम जानकारी गराईनेछ।